Klub českých turistů FN Plzeň byl založen v roce 1979. Jeho hlavní činností je pěší turistika v České republice, ale i v zahraničí.

Na nádvoří FN Bory je umístěna vývěsní skřínka, kde jsou zveřejňovány turistické akce v Plzni a okolí.

PROGRAM AKCÍ KČT FN je připravován čtvrtletně a rozeslán všem členům. Je také uveřejněn v denním tisku a ve vývěsní skříňce na nádvoří fakultní nemocnice Bory.

Každou sobotu pořádá KČT vycházky.

Náš klub má i svojí vlastní hymnu.

Finančně naši činnost podpořil